Elképzelés egy kristályról – EEG verzió

Elképzelés egy kristályról – PROJEKT:

Audiovizuális agyhullám- és hangreaktív installáció

Kép: Sztojánovits Andrea

Zeneszerző: Borosi Gábor

Programozás: Sztojánovits Andrea, Borosi Gábor

A Kristály Kórus installáció EEG szenzoros fejlesztése. Az installáció összetevőit – hangokra reagáló vizualitás, fény- és színváltozások – az EEG eszköz (Mindflex duel) által mért agyhullámok befolyásolják.

Koncentráció hatására az ambiens hangok erősödnek, a színek élénkülnek (‘Meditáció és agyhullámok – gamma’).

Az ‘Agyhullámok és audiovizualitás’ elméleti rész szerint a kristályra vetülő alapszín, a piros, az alfa agyhullámok erősebb intenzitására (meditáció és alfa agyhullám összefüggések) kékkel egészül ki. Az installáció eredeti alap színelképzelése (kék-piros) nem változik.

Az installációt a Mindflex duel által alfa és gamma agyhullámokkal – vagyis nyugalmi állapot elérésével és koncentrációval – lehet „irányítani”.

Jelenleg kísérleti az összeköttetés, lévén a meditáció és az agyhullámok kapcsolata, valamint a Mindflex duel eszköz és az aktuális agyhullámok tényleges kimutatása még kérdéses kutatási terület.

Elméleti háttér:

EEG (Electoencephalogram – Elektroenkefalográfia). Az agyban található neuronok aktivitását méri frekvenciában. A különböző hullámformákat – delta, théta, alfa, béta, gamma – frekvenciák alapján tudjuk megkülönböztetni. Például a Delta hullámok 0.1 Hz és 4 Hz közötti frekvencia skálán, a Gamma hullámok 30Hz és 100 Hz közötti skálán mozognak. Ezek alapján következtetünk a szervezet éberségi állapotára. Ha pl. erősek az Alfa hullámok (8Hz – 12Hz), akkor a szervezet pihenő státuszban van, amennyiben viszont a Beta hullámok erősebbek (12Hz – 30 Hz), ez esetben már a szervezet figyelő pozícióban van.

Agyhullámok és frekvenciák: delta(-4Hz), theta(4-7Hz), alfa(8-12Hz), mu (8-10Hz), beta(12-30Hz), gamma(30-100Hz)

Agyhullámok és binaurális hangok: A binaurális hangok jelenséget Heinrich Wilhelm Dove (porosz fizikus) fedezte fel 1839-ben:

„Az elmélet szerint ha a két fülünkben egyszerre hallunk két, frekvenciájukban nem nagyon eltérő hangot, akkor az agyunk hallásközpontja a két hanghullámból létrehoz egy harmadikat, ami a két frekvencia különbségén szól. Ez a fantomhang jellemzően a hallhatósági küszöb, vagyis 20 hertz alatti…. A fantomhang közel van az agy EEG-vel mérhető, olyan saját hullámaihoz, mint az alfa hullámok 8-12 hertz között, a 4-7 hertzes théta hullámok, vagy az 1-4 hertzes deltahullámok, amelyek az agy más-más állapotaira jellemzők. Az agyunk pedig hajlamos szinkronizálni, és a saját agyhullámainak frekvenciáját hozzáigazítani a külső hatásra létrejött hangéhoz. – http://index.hu/tudomany/2010/07/25/mp3-drogra_porog_a_youtube-generacio/

Agyhullámok és audiovizualitás

A hang, a szín és az alfa agyhullám összefüggései: A lunarplanner weboldalon a hangok, színek-fények és agyhullámok összefüggéseit frekvenciák, hullámhossz adataiból vetik össze: „Audio frequencies are 40 octaves down from the visible light spectrum. Alpha brain wave frequencies are 46 octaves down from the visible light spectrum. Light (color) is measured by its wavelength (in Angstroms) and must be converted to frequency before finding a color’s corresponding lower harmonic frequency” – http://www.lunarplanner.com/Harmonics/planetary-harmonics.html ). Az általuk kapott adatok szerint a zenei C hang a zöld színnek a megfelelője, mely a 8.3 Hz-nél, vagyis az alpha agyhullámhoz tartozik. A zöld, kék, indigó és lila színek mind az alpha agyhullámok szektorába tartoznak. (Hangokhoz rendelt színekkel már nagyon sokan foglalkoztak, érdekesség, hogy például Newton a zenei fríg hangskálára épülő napspektrum 7 fő színéből indult ki, mely elmélet szerint a C hang megfelelője a piros szín. (http://rhythmiclight.com/archives/ideas/colorscales.html)

Színterápia alapján a piros vitalitás és energia, a zöld harmónia és megtisztulás, nyugtató hatás, a kék pedig meditációban elősegítő szín.

A hangok és színek kapcsolata, mint szinesztézia: A hang és a kép vagy szín viszonyára transzponálva a hang által aktivált képi vagy színérzékelést „fotizmáknak” nevezték el, vagyis „színjelenségeknek”.

– Meditáció és agyhullámok

Kísérletek kimutatták, hogy a meditációs állapot többségében a mérések alfa hullámot észleltek. Delta és theta hullámok néha akkor bukkantak fel, amikor az alanyok el-elaludtak. (http://en.wikipedia.org/wiki/Research_on_meditation). Meglepő módon egyes kísérletekben, amit tibeti buddhistákkal végeztek, összefüggést találtak a „transzcendentális mentális” állapot és a gamma agyhullámok között (http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_wave)

 Gyakorlati háttér:

https://sensorbreakers.wordpress.com/2012/04/13/mindflex-hack/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: